PROVINCIE UTRECHT OPEN DATA

Welkom op het open data platform van provincie Utrecht!

Dit is dé centrale plek waarop de provincie Utrecht haar data beschikbaar maakt voor iedereen. De datasets bestaan uit gegevens die de provincie Utrecht als overheidsorganisatie heeft gemaakt of verzameld, en die dus toebehoren aan de samenleving. Bij deze open data draait het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden; ze bevatten geen persoons- of bedrijfsgevoelige informatie, en worden waar nodig anoniem gemaakt.

De datasets worden beschikbaar gesteld met de volgende doelstellingen:

De provincie Utrecht vindt het belangrijk om zoveel mogelijk van haar data beschikbaar te stellen als open data. Dit draagt niet alleen bij aan transparantie, maar zorgt er ook voor dat nieuwe toepassingen gemaakt kunnen worden door de data te herbruiken. Samen met andere overheden wordt eraan gewerkt om meer open data op een makkelijke en gestandaardiseerde manier beschikbaar te stellen.

 WAT IS OPEN DATA? 

Overheid.nl definieert open data als overheidsinformatie die:

  • Verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • Gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • Openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  • Bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’ en door een computer gelezen kan worden.

Kijk voor meer informatie over wat open data inhoudt op data.overheid.nl.

 PRIVACY 

Uiteraard moet u er op kunnen vertrouwen dat de overheid uw gegevens beschermt. Op dit platform worden dan ook alleen gegevens openbaar gemaakt die daarvoor geschikt zijn. Informatie waarbij uw privacy niet is gegarandeerd, wordt daarom niet gepubliceerd. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen, wordt niet via het platform ontsloten.

 PROCLAIMER 

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data, zoals geplaatst op provincie-utrecht.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen.

De provincie Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van deze datasets. Ook is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s waarnaar wordt verwezen en de gevolgen van gebruik van deze informatie.

De inhoud van de datasets wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? Neem dan svp contact met ons op.